Hjem - Anne

Brabo Sør as er opptatt av 
å skape trivsel der du bor

Brabo Sør AS er et selskap som spesialiserer seg på vaktmestertjenester hos sameier, borettslag og privatpersoner.
Vi er hovedleverandør til Sørlandet boligbyggelag.

Vi tilbyr kunden en komplett løsning innen vaktmestertjenester, renhold, gartnerarbeid, utemiljø og enkle vedlikeholdsoppgaver.

Vi har et bredt kontaktnett, noe som kommer kunden til gode.

Hver kunde er unik og vil få tilpasset tjenestene etter hvilke behov de har