Søppelhåndtering

Vi sørger for at søppeldunker blir tatt ut/inn til riktig tid samt rengjøring av dunker etter tømming. Har dere annet avfall er vi selvfølgelig behjelpelig med å kjøre dette til gjenvinningsstasjonen.