Hjem - Privat - Enkelt vedlikehold

Brabo utfører alt av vedlikehold. Ta kontakt så sender vi rett person til din jobb.

Noen eksempler på vedlikehold Brabo utfører

  • Smør regelmessig låsene på entré- og balkong/terrassedører.
  • Drei termostaten på radiatorer frem og tilbake hvert år så du unngår at de setter seg fast.
  • Rengjør filtrene i boligens ventilasjon.
  • Bytte av batterier i brannvarslere
  • Feie og vaske utearealene
  • Bære inn ved.