Vilkår

Hjem - Vilkår

For alle kunder som foretrekker å motta faktura per brevpost, vil det påløpe et lite fakturagebyr. Dette gebyret dekker kostnadene ved håndtering og utsending av fysiske fakturaer.

Om man velger å motta fakturaen elektronisk, enten via e-post eller gjennom vårt online system, vil det ikke bli lagt til noe fakturagebyr. Dette alternativet er ikke bare kostnadseffektivt, men også mer miljøvennlig.

Vi oppfordrer derfor alle til å benytte elektronisk fakturering for å bidra til en mer bærekraftig og effektiv løsning.