Hjem - Privat - Hjelp i hjemmet
  • Alle typer vask både innvendig og utvendig
  • Henge opp bilder og hyller
  • Bortkjøring av søppel, vi leverer til Industriell sortering
  • Montering og reparasjon av møbler og hjelpemidler
  • Alt av husarbeid
  • Bære inn ved
  • Vi utfører oppgaver som er innenfor og som faller utenfor de faste rammene til det offentlige hjelpeapparatet

Ta kontakt så finner vi alltid en ut hvordan vi kan hjelpe deg eller dine.