Hjem - Privat - Håndverk

Trenger du hjelp til og henge opp bilder, montere møbler eller er du bare i tvil om hvem du må kontakte for og løse utfordringen din. Brabo har flotte samarbeidspartnere innenfor alle yrker og sender den rette fagpersonen for og ordne opp.

Gi gjerne en beskrivelse på arbeidet du ønsker utført, og legg gjerne ved tegninger og bilder hvis du har. Avklar målbare størrelser så detaljert som mulig. Gi en tidsramme for når du vil ha arbeidet utført, hvilke kvaliteter du ønsker, og om du vil ha fast pris eller prisoverslag. Få med kontaktinformasjon og hvor oppdraget skal utføres.

Vi kommer gjerne ut og ser på jobben også og kan hjelpe deg med ideer og inspirasjon.

Samarbeidspartnere